Svære samværssager

SVÆRE SAMVÆRSSAGER

I Litehouse Consult er vi specialiserede i de svære samværssager og i komplekse sociale sager.


Vi arbejder både med at behandle de særlige belastningsreaktioner, som følger i kølvandet på vanskelige skilsmisser. Og i det at genoprette livet efter mødet med posttraumatisk stress.


Det er vores erfaring, at højkonfliktsagerne ofte er meget langvarige. Og at der næsten altid er påstande om vold (fysisk eller psykisk) eller overgreb i disse sager. Du selv eller børnene kan opleve det som om, I er taget som gidsler.


I de tilfælde arbejder vi med beskyttelsesstrategier, hvorved vi minimerer det psykologiske pres, du er udsat for, mens sagen står på. Dermed søger vi at forebygge den stresstilstand, som en højkonfliktsag kan medføre.


Til enhver psykisk betinget tilstand hører en kropslig komponent. Knuder i sindet sætter sig f.eks. som spændinger i kroppen, og stress sænker dit immunforsvar. Derfor samarbejder vi med forskellige behandlere, som vi gerne henviser til.

Vi arbejder også med at føre din sag som partsrepræsentanter ved de administrative myndigheder, dvs. ved Familieretshuset og i kommunen og fra tid til anden også ved Ombudsmanden, når det er relevant.


Vi arbejder tæt sammen med advokater flere steder i landet, og vi står også gerne for en tæt overlevering til din advokat, når din sag skal for retten.


Når vi træder ind som din partsrepræsentant betyder det, at vores erfaringer og ekspertise kommer dig til gode i den måde, din sag bliver ført på.


Det betyder også, at du bliver aflastet fra en sag, som ofte er meget krævende både tidsmæssigt og menneskeligt. Og som risikerer at fjerne dit fokus fra dine børn.


Selv om du er vores klient, har vi også fokus på, hvad der er bedst for dine børn. Vi støtter dig i at handle til fordel for dine børn. Og vi tager afsæt i, hvad forskningen viser er bedst for børn.