Ny praksis ved EMD

Artikel 3. juni 2024

Menneskerettigheder - det danske retssystems ansvar

Om ny praksis ved EMD: Det danske retssystem skal tage ansvar på en ny måde.


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i nyere tid ændret praksis. De efterprøver på en ny måde, om staterne overholder Menneskerettighedskonventionen (EMRK). Og det stiller krav til advokater og til de danske myndigheder.

af Thorbjørn Waal Lundsgaard


Kontakt

Thorbjørn Waal Lundsgaard

Ph.d.-jur stipendiat

thorbjoern.lundsgaard@litehouseconsult.dk

+ 45 412 80 444


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i nyere tid ændret praksis. De efterprøver nu på en ny måde, om staterne overholder konventionen. Og det stiller krav til advokater og til de danske myndigheder.

 

Ny praksis ved EMD

Alle nationale afgørelser skal overholde EMRK’s principper. Samtidig har EMD et såkaldt subsidiaritetsprincip. Det betyder, at ansvaret for at sikre menneskerettighederne primært hviler på de enkelte medlemsstater.

 

Det har hele tiden været EMD's funktion at fungere som sikkerhedsventil. Når EMD tidligere har prøvet en sag, har de fokuseret mere på, om resultatet af de nationale afgørelser var i overensstemmelse med principperne i EMRK - vi kan kalde det resultatkontrol.

 

Det nye i EMD's måde at efterprøve nationale afgørelser på er, at de nu også bruger en procesorienteret kontrol. Her efterprøver man mere, om der har været retfærdighed og gennemsigtighed i de juridiske processer i medlemsstaterne. Staterne skal med andre ord demonstrere, at de har anvendt konventionens principper. Dette skal altså fremgå af afgørelsen.

 

Denne tilgang respekterer mangfoldigheden af retssystemer blandt medlemsstaterne og undgår at påtvinge en ensartet løsning. Samtidig bidrager staterne dermed til at aflaste sagspuklen ved EMD. Endelig forbedrer man på den måde beskyttelsen af menneskerettighederne, fordi kravene til beskyttelsen styrkes allerede på et nationalt niveau.

 

Det danske retssystems ansvar

I praksis betyder ovenstående, at advokater og myndigheder bør udarbejde processkrifter og afgørelser, der ikke kun argumenterer for sagens rette udfald, men også demonstrerer en dyb forståelse for, hvordan de nationale afgørelser skal stemme overens med EMRK’s principper.

 

EMD's nye tilgang stiller krav til de danske myndigheder. For at Danmark kan påtage sig mere ansvar, skal de nationale domstole, nævn og øvrige myndigheder alle sikre, at deres processer er i overensstemmelse med standarderne og principperne i EMRK. Det er en unik udviklingsmulighed.


Du finder et link til artiklen herunder. Artiklen er til læseren med juridisk interesse.


Om teksten


Kildeangivelse

Kan citeres med følgende kildeangivelse:


Lundsgaard, T. W. (2024). Menneskerettigheder - det danske retssystems ansvar. Om ny praksis ved Menneskerettighedsdomstolen. Litehouse Consult: www.litehouseconsult.dk.Download


         Du finder artiklen her.