Behandling og psykologisk rådgivning

BEHANDLING OG PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Du kan bruge den psykologiske rådgivning til at opnå konkrete mål eller til at hjælpe dig igennem livskriser og -forandringer. Gennem behandlingen får du øje på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og bliver da

i stand til at tænke og handle på andre måder.


Den psykologiske rådgivning kan også bestå i konkrete værktøjer til at sætte grænser, blive tydelig, få passet bedre på dig selv og kommunikere på en mere hensigtsmæssig måde. Litehouse Consult kan  bidrage med nye indsigter og ny adfærd. 


Vi arbejder både med at afhjælpe stress, traumatisk stress, angst og andre ubalancer i sindet og med at opdage gamle tanke- og handlemønstre, så du kan give slip på det, som har udspillet sin rolle i dit liv.


Formålet er at hjælpe dig til at leve et liv, der er i overensstemmelse med dig, og hvor du kan folde dig ud, som det menneske du er.


Vi benytter mange forskellige metoder såsom kognitiv terapi, metakognitiv metode, psykodynamisk teori, traumebehandling, medfølelsesfokuseret terapi, systemisk terapi, familieterapi, coaching og hypnoterapi.


Fysisk og psykisk vold samt overgreb

I de svære samværssager har der ofte været fysisk eller psykisk vold. Det kan være i form af partnervold, vold mod børnene eller overgreb på børnene.

Når man vel forlader volden, møder mange et familierets-system, der kan være vanskeligt at håndtere; det bliver en belastning i sig selv. Nogle oplever f.eks. at møde manglende forståelse for magtbaseret vold. Andre får en fejlbehæftet børnesagkyndig undersøgelse. Det kan også være, at den vold myndighederne skal beskytte dig og børnene imod slet ikke anerkendes.


Lovgivningen tolkes med stor variation landet over, og det giver samværssagerne en vis uforudsigelighed, som præger tilværelsen i hele den periode, sagen forløber.


I Litehouse Consult har vi viden om vold og dens følgevirkninger. Vi tilbyder individuel behandling af voldsramte, som kan hjælpe til at bearbejde traumer og konsekvenserne af at have været udsat for vold uanset i hvilken form.


I  forbindelse med de svære samværssager tilbyder vi samtaler med klienter undervejs, vi hjælper med at bearbejde reaktioner på sagsforløbet og vi støtter dig til at kommunikere om din sag på en klar og tydelig måde. 


Det er karakteristisk, at man kan være i konstant alarmberedskab og have symptomper på en belastningsreaktion.


Vi har klienter over hele landet. Vi kører gerne ud til dig. Ellers taler vi i telefon eller på Skype. Det fungerer lige så godt. Vi har også aften- og weekendkonsultationer efter aftale.