Anbringelsessager

ANBRINGELSESSAGER

Vi har mange års erfaring og ekspertise inden for anbringelsesområdet. Det gælder både, hvis du ønsker at lade dig barn anbringe frivilligt eller hvis dit barn bliver tvangsfjernet.


Er du  tvivl om, hvorvidt kommunen overvejer at tvangsfjerne dit barn, tilbyder vi at gennemgå hele sagen for at vurdere den. Mange forældre oplever nemlig, at kommunen ikke orienterer dem om, at de overvejer at anbringe børnene.


Nogle sager kan skyldes misforståelser, manglende kommunikation eller måske har kommunen ikke belyst sagen godt nok. Det kan vi rette op på. Bekymringen kan også have en god grund og i de tilfælde kan vi hjælpe dig med at fokusere på de ting, som du kan gøre anderledes og på, hvordan du bedst støtter dine børn.


Når vi rådgiver i anbringelsessager, læser vi alle sagens akter, så vi skaber forståelse for, hvorfor kommunen eventuelt er bekymret for børnene.


Vi forestår også skrivelser og deltager ved møder i kommunen. (Du kan først få beskikket en advokat, når kommunen har besluttet, at sagen skal forelægges for børn- og ungeudvalget eller hvis Ankestyrelsen indkalder til møde om sagen.)

Fremfor alt støtter vi dig både menneskeligt, men også så du kender dine rettigheder og dine pligter. Og så du hele tiden holder fokus der, hvor det gavner dine børn mest.


Holdundervisning

Vi tilbyder også holdundervisning af forældre i forhold til både frivillige anbringelser og tvangsanbringelser.


Undervisningen omfatter:


  • Gennemgang af forløbet i forvaltningen, herunder også gennemgang af Børn- og Ungeudvalgets beføjelser,


  • Orientering om kommunens forpligtelser,


  • Orientering om, at sagen kan forelægges Børn- og Ungeudvalget trods forældrenes samtykke til en anbringelse,


  • Orientering om samvær i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet, idet det er kommunen og IKKE Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om samvær for anbragte børn,


  • Orientering om formandsbeslutninger og hvad det medfører,


  • Orientering om dine og børnenes rettigheder,


  • Orientering om, hvordan du medvirker til det bedst mulige forløb.